^ Back to Top
 • 1
 • 2
Sản phẩm >> Thuốc trừ ốc >>

Thuốc trừ ốc

 • Toxbai 120AB

  Toxbai 120AB
  -Mùi thơm dẫn dụ mạnh, kích thích ốc lớn, ốc nhỏ tìm ăn bả mồi rồi chết. - Bả mồi tạo sức hấp dẫn quá lớn ốc vùi dưới bùn vẫn ngoi lên tìm ăn bả mồi. - Hạt nhỏ có màu xanh lá lúa kích thích ốc ăn mạnh. => Diệt ốc triệt để - Hiệu quả cao cả trong điều kiện mưa nhiều. - An toàn mầm lúa, thuốc không độc đối với cá.
  Xem thêm
 • Toxbait 60AB

  Toxbait 60AB
  Toxbait 60AB chuyên trị ốc bươu vàng hại lúa, ốc sên, ốc nhớt gây hại cây trồng cạn. Toxbait là dạng bả mồi diệt ốc hiệu quả cao, không gây chết cá. Toxbait có chứa chất dẫn dụ hấp dẫn ốc ăn bả mồi. Toxbait có thể trộn với giống hay phân bón để xử lý trừ ốc và có thể sử dụng trên ruộng sạ ngầm.
  Xem thêm
 • ODE 702WP

  ODE 702WP
  Ode 702WP chuyên trừ ốc bươu vàng hại lúa
  Xem thêm
 • Teapowder 150BR

  Teapowder 150BR
  Chuyên trị ốc bươu vàng hại lúa
  Xem thêm