^ Back to Top
 • 1
 • 2
Sản phẩm >> Thuốc trừ cỏ >>

Thuốc trừ cỏ

 • Calnil 404EC

  Calnil 404EC
  Đặc trị 3 nhóm cỏ: đuôi phụng, lồng vực, cỏ lá rộng và đặc biệt hiệu quả đối với cỏ chác lác. Diệt cả hột cỏ và cỏ cây.
  Xem thêm
 • Cặp Bigsonfit 300EC - Calnil 404EC

  Cặp Bigsonfit 300EC - Calnil 404EC
  Cặp thuốc cỏ Bigson-fit & Calnil: Tiêu diệt hết: Lúa cỏ, cỏ đuôi phụng, cỏ cháo, cỏ chác, u du và cỏ lá rộng. Diệt hột cỏ chưa nẩy mầm, vừa nẩy mầm trước khi sạ và sau khi sạ 1-2 ngày. Diệt hột cỏ mọc đợt sau (6-8 ngày sau khi sạ) và cỏ cây 2-3 lá. Hiệu quả - trên đất giữ ẩm kém. Diệt lúa cỏ, lúa nền, hột cỏ vừa nẩy mầm.
  Xem thêm
 • Big-sonfit 300EC

  Big-sonfit 300EC
  - Diệt trừ được hầu hết các loại cỏ như Nhóm hòa bản: lồng vực (cỏ gạo), đuôi phụng; Nhóm chác lác: cỏ cháo, chác và u du; cỏ lá rộng: Rau mương, rau dừa, …. Đặc biệt là lúa cỏ, lúa nền.
  Xem thêm
 • BêLer 620OD

  BêLer 620OD
  Chuyên trừ các loại cỏ Lồng Vực, Đuôi Phụng, Chác lác, và nhóm cỏ lá rộng như Rau Bợ, Rau mương, cỏ xà bông....
  Xem thêm
 • Supershot 70OD

  Supershot 70OD
  Thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm, diệt được 3 nhóm cỏ như cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, chác lác, cỏ lá rộng hàng niên.
  Xem thêm
 • Ridweed RP 480SL

  Ridweed RP 480SL
  Ridweed RP 480SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, dùng khai hoang, cũng như diệt các cỏ lá rộng, lá hẹp hàng niên, đa niên ở các Nông trường, Trang trại, Vườn cây ăn trái, bờ đê, bờ ruộng......
  Xem thêm
 • Clymosate 410SL

  Clymosate 410SL
  Clymosate 410SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, dùng khai hoang, trừ được nhiều loại cỏ hằng niên, đa niên... Đặc biệt đối với cỏ cú, cỏ tranh, cỏ chỉ,cỏ mần trầu, cỏ lông tây....
  Xem thêm
 • Clymosate 480SL

  Clymosate 480SL
  Đặc trị: Cỏ lá hẹp hằng niên và đa niên; cỏ lá rộng và cỏ thân gỗ; cây lùm buội và cây thân gỗ đa niên. Cỏ lá hẹp: Cỏ tranh, cỏ mầm trầu, cỏ chỉ, cỏ lông tây, cỏ đuôi chồn và cỏ ống,… Nhóm chác lác: cỏ chác lác, cỏ cú, cỏ gấu,… Nhóm cỏ lá rộng: cỏ trinh nữ, cỏ cứt lợn, bieena hoa, cỏ mỹ đằng,…
  Xem thêm
 • Combrase 24EC

  Combrase 24EC
  Combrase 24EC là thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm, dùng diệt cỏ lá rộng trên ruộng đậu, bắp và mì.
  Xem thêm
 • Lanina 100SC

  Lanina 100SC
  Lanina 100SC là thuốc trừ cỏ hậu nẩy mầm, chuyên trị các loại cỏ như cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, cỏ cháo, cỏ chác lác, rau mác, rau bợ, cỏ xà bông.... Lanina 100SC là thuốc diệt cỏ hậu nẩy mầm, chuyên dùng để diệt nhiều loại cỏ dại quan trọng và khó trị trên ruộng lúa. Lanina 100SC Ngoài chấp phụ trợ và thuốc Lanina còn khi kết hợp với chất tăng lực Hot up nên giúp tăng hiệu quả đối với nhiều loài cỏ, an toàn cho lúa.
  Xem thêm
 • K-Waka 200SL

  K-Waka 200SL
  Diệt cỏ sau khi thu hoạch hoặc trước khi trồng, diệt cỏ giữa hàng, giữa luống hoặc quanh cây trồng màu nâu.
  Xem thêm