^ Back to Top

Câu hỏi: Phun thuốc diệt mầm + rãi thuốc diệt ốc trước sạ 8-10 giờ sau khi tháo nước ra có làm rữa trôi thuốc không ?

Trả lời : Không nên làm như vậy . Đối với thuốc diệt mầm nếu phun tóe , thì  khi phun nước ruộng phải đục ,  thuốc sẽ kết hợp với keo đất lắng xuống làm thành một màng thuốc trên mặt đất. Vì vậy với thuốc diệt mầm phải để qua một đêm ( 24 tiếng)  mới được tháo nước ra . Còn với thuốc rãi diệt  ốc phải để 2-3 ngày sau mới tháo nước vì khoảng thời gian nầy ốc sẽ tìm đến và ăn bã mồi , đến 2 , 3 ngày sau lượng ôc chết gần hết mới tháo nước ra . 

Bài viết liên quan